LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 23

05/06/2023 00:00     617
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 23 (Từ 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư Đoàn trường học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng học:
Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 05/06/2023  
16g30 Họp BTV Đoàn trường và BTK Hội Sinh viên trường định kỳ   Không gian Đoàn - Hội  
         
Thứ Ba, ngày 6/6/2023  
13g00 Đ/c Chủ tịch Hội sinh viên trường dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025 (Đại hội điểm cấp trường) Cùng dự:
- Đ/c Đào Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường
Trường Đại học Bình Dương  
         
         
Thứ Tư, ngày 7/6/2023  
         
         
         
Thứ Năm, ngày 8/6/2023  
08g00 Đ/c Bí thư Đoàn trường tham dự Hội thảo về công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên do Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức
(Theo lịch công tác của Trường)
Cùng dự:
Đ/c Phan Thị Thành - UV. BCH Đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, Đảng viên Chi bộ Sinh viên
Hội trường B - Tỉnh ủy  
         
Thứ Sáu, ngày 9/6/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 10/6/2023  
Buổi sáng Đ/c Bí thư Đoàn trường lên lớp giảng dạy chuyên môn (Môn Đàm phán trong kinh doanh)   Phòng I4.112  
         
         
Chủ Nhật, ngày 11/6/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 05/06/2023
         
         
Thứ Ba, ngày 6/6/2023
         
Thứ Tư, ngày 7/6/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 8/6/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 9/6/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 10/6/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 11/6/2023
         
         
         
      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)


Trần Bảo Quốc