LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 22

29/05/2023 00:00     644
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 22 (Từ 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 29/05/2023  
16g00 Chạy chương trình Hội nghị Tổng kết và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc trong Tháng Thanh niên 2023, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo Bác năm 2023   Hội trường 1  
         
Thứ Ba, ngày 30/5/2023  
17g30 Hội nghị Tổng kết và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc trong Tháng Thanh niên 2023, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo Bác năm 2023 - BCH Đoàn trường
- BCH Hội sinh viên trường
- BCN CLB/Đội/Nhóm
- Tập thể, cá nhân khen thưởng (có thông báo riêng)
- Đại biểu Khách mời (có thư mời riêng)
Hội trường 1  
         
         
Thứ Tư, ngày 31/5/2023  
08g30 Đ/c Chủ tịch Hội sinh viên trường Hội nghị tập huấn Chuyên đề ứng dụng ChatGPT trong nghiên cứu khoa học và kỹ năng kết nối, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần II”      
         
         
Thứ Năm, ngày 1/6/2023  
         
         
Thứ Sáu, ngày 2/6/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 3/6/2023  
Buổi sáng Đ/c Bí thư Đoàn trường lên lớp giảng dạy chuyên môn (Môn Đàm phán trong kinh doanh)   Phòng I4.112  
         
         
Chủ Nhật, ngày 4/6/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 29/05/2023
17g00 Đại hội Đại biểu Liên chi hội khoa Kiến trúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Liên chi hội khoa Kiến trúc - Đ/c Trần Bảo Quốc - Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 2
         
Thứ Ba, ngày 30/5/2023
         
Thứ Tư, ngày 31/5/2023
17g30 Đại hội Thành viên CLB Những nhà sáng lập lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2025 CLB Những nhà sáng lập - Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - Phó Bí thư thường trực;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 2
         
Thứ Năm, ngày 1/6/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 2/6/2023
13g00 Đại hội Đại biểu Liên chi hội khoa Kinh tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Liên chi hội khoa Kinh tế - Đại diện thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 2
         
Thứ Bảy, ngày 3/6/2023
07g30 Đại hội Đại biểu Liên chi hội khoa Công nghiệp văn hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Liên chi hội khoa Công nghiệp văn hóa - Đại diện thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 2
13g00 Đại hội Đại biểu Liên chi hội khoa Khoa học Quản lý, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Liên chi hội khoa Khoa học Quản lý - Đại diện thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 2
Chủ Nhật, ngày 4/6/2023
07g00 Đại hội Đại biểu Liên chi hội khoa Ngoại ngữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Liên chi hội khoa Ngoại ngữ - Đại diện thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 2
07g00 Đại hội Đại biểu Liên chi hội Viện Kỹ thuật Công nghệ, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Liên chi hội Viện Kỹ thuật Công nghệ - Đại diện thường trực Đoàn trường;
- Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Hội trường 1