LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 18

04/05/2023 00:00     615
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 18 (Từ 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 01/05/2023  
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương,kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam –thống nhất đất nước (30/4/1975 –30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (đến hết ngày 03/5/2023)      
         
Thứ Ba, ngày 2/5/2023  
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương,kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam –thống nhất đất nước (30/4/1975 –30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (đến hết ngày 03/5/2023)      
         
Thứ Tư, ngày 3/5/2023  
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương,kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam –thống nhất đất nước (30/4/1975 –30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (đến hết ngày 03/5/2023)      
         
Thứ Năm, ngày 4/5/2023  
         
         
Thứ Sáu, ngày 5/5/2023  
         
         
Thứ Bảy, ngày 6/5/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 7/5/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 01/05/2023
         
Thứ Ba, ngày 2/5/2023
         
Thứ Tư, ngày 3/5/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 4/5/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 5/5/2023
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 6/5/2023
         
Chủ Nhật, ngày 7/5/2023