LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 17

24/04/2023 00:00     633
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 17 (Từ 24/4/2023 đến ngày 30/04/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 24/04/2023  
8g00 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang tham dự họp về đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng phần mềm EduSoft Theo lịch công tác của Trường Phòng họp 4  
16g30 Họp BTV Đoàn trường - BTK Hội sinh viên trường định kỳ   Không gian Đoàn - Hội  
Thứ Ba, ngày 25/4/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 26/4/2023  
         
         
Thứ Năm, ngày 27/4/2023  
         
         
Thứ Sáu, ngày 28/4/2023  
6g00 Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam –thống nhất đất nước (30/4/1975 –30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Bảy, ngày 29/4/2023  
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương,kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam –thống nhất đất nước (30/4/1975 –30/4/2023) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (05 ngày, từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023)      
         
Chủ Nhật, ngày 30/4/2023  
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 24/04/2023
         
Thứ Ba, ngày 25/4/2023
         
Thứ Tư, ngày 26/4/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 27/4/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 28/4/2023
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 29/4/2023
         
Chủ Nhật, ngày 30/4/2023