LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 16

17/04/2023 00:00     613
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 16 (Từ 17/4/2023 đến ngày 23/04/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị
tỉnh Bình Dương
 
Thứ Hai, ngày 17/04/2023  
16g30 Họp BTV Đoàn trường - BTK Hội sinh viên trường định kỳ   Không gian Đoàn - Hội  
Thứ Ba, ngày 18/4/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 19/4/2023  
         
         
Thứ Năm, ngày 20/4/2023  
15g00 Bí thư Đoàn trường tham dự họp BCH Đảng bộ Trường   Phòng họp 4  
         
Thứ Sáu, ngày 21/4/2023  
7g30 - 11g00 TalkShow "GenZ Cùng sách" - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
- SV Đăng ký tham gia
Hội trường 2  
17g30 - 21g00 Chung kết Cuộc thi "Đọc cùng TDMUers" lần 2 - Năm 2023 - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
- Thí sinh vào chung kết
- SV Đăng ký tham gia
Hội trường 2  
         
         
Thứ Bảy, ngày 22/4/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 23/4/2023  
06g00 Liên hoan tổ tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu và Phát động thực hiện mô hình “Thành phố không rác” trên địa bàn thành phố năm 2023 - BTV Đoàn trường
- BTK Hội sinh viên trường
- SV Đăng ký tham gia
Cổng 1 của Trường  
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 17/04/2023
         
Thứ Ba, ngày 18/4/2023
         
Thứ Tư, ngày 19/4/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 20/4/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 21/4/2023
         
         
         
Thứ Bảy, ngày 22/4/2023
         
Chủ Nhật, ngày 23/4/2023