LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 09

27/02/2023 00:00     646
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 09 (Từ 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Cả ngày
từ thứ Hai đến thứ Sáu
Đ/c Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Cùng Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
Thứ Hai, ngày 27/02/2023  
14g00 Họp hội đồng xét Buộc thôi học sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang và Đ/c Trương Diễm Linh Phòng họp 3  
         
Thứ Ba, ngày 28/2/2023  
         
         
Thứ Tư, ngày 1/3/2023  
         
         
Thứ Năm, ngày 2/3/2023  
17g30 - 20g00 Chương trình Talkshow "Thanh niên trong thời kỳ hội nhập 4.0" Thường trực Đoàn - Hội Hội trường 2  
Thứ Sáu, ngày 3/3/2023  
17g00 Giao lưu, kết nối giữa giảng viên trẻ Trường Đại học Thủ Dầu Một với các doanh nghiệp Thường trực Đoàn trường Khu K23  
Thứ Bảy, ngày 4/3/2023  
Cả ngày Hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - BCH Đoàn thanh niên, Ban thư ký Hội sinh viên Trường
- Bí thư/ Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc
Phòng khách 1  
Cả ngày Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường tham gia lớp VB2 tiếng Anh      
Cả ngày Chương trình "Chung dòng Mê kông" tỉnh Bình Dương lần thứ 11 năm 2023 - Thường trực Đoàn trường
- BCH Hội sinh viên trường
- Sáng: Tại Sân bóng Kim Long
- Chiều: Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
 
Chủ Nhật, ngày 5/3/2023  
Cả ngày Hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - BCH Đoàn thanh niên, Ban thư ký Hội sinh viên Trường
- Bí thư/ Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc
Phòng khách 1  
Cả ngày Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường tham gia lớp VB2 tiếng Anh      
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 27/02/2023
         
Thứ Ba, ngày 28/2/2023
         
Thứ Tư, ngày 1/3/2023
17g30 - 20g00 Chương trình Talkshow "Thanh niên trong thời kỳ hội nhập 4.0" CLB Tiếng Anh Toàn thể thành viên CLB Hội trường 2
         
Thứ Năm, ngày 2/3/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 3/3/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 4/3/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/3/2023