LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 09

01/03/2021 08:39     87
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 09 (Từ 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)
 ----------------------
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 01/3/2021
  Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị từ ngày 01 - 05/3/2021   Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
17g00 Họp giao ban thường trực Đoàn - Hội định kỳ  - Thường trực Đoàn trường;
- Thường trực Hội sinh viên trường;
Văn phòng Đoàn trường
Thứ ba, ngày 02/3/2021
14g00 Thường trực Đoàn trường dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo triệu tập của Lãnh đạo trường Cùng dự:
- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường;
- Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường.
Phòng khách 1
Thứ tư, ngày 03/3/2021
14g00 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường (mở rộng)   Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 05/3/2021
  Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Đoàn trường tham gia Lớp Trung cấp thanh niên ngày 05,06/3/2021   Trung tâm Hoạt động thanh niên
8g00 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự Hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh   Phòng khách 1
Thứ Bảy, ngày 27/02/2021
9g00 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự họp Chi bộ Sinh viên  Cùng dự:
- Đồng chí Trương Diễm Linh - Chủ tịch Hội sinh viên trường
Phòng họp 1
Lịch này thay cho thư mời họp./.
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT