LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 06

06/02/2023 00:00     648
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 06 (Từ 6/02/2023 đến ngày 12/02/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 06/02/2023  
15g00
(Hoãn lại)
Bí thư Đoàn trường dự họp Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2, kỳ họp đầu tiên Theo lịch công tác của Trường Phòng khách 1  
         
Thứ Ba, ngày 7/2/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
10g30 Họp BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường - BCH Đoàn trường
- BCH Hội sinh viên trường
- Ủy ban kiểm tra Đoàn trường
Phòng họp 3  
Thứ Tư, ngày 8/2/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Năm, ngày 9/2/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
         
Thứ Sáu, ngày 10/2/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
Thứ Bảy, ngày 11/2/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 12/2/2023  
         
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 06/02/2023
         
Thứ Ba, ngày 7/2/2023
         
Thứ Tư, ngày 8/2/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 9/2/2023
17h00 Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn - Chi hội năm học 2022 - 2023 và họp mặt đầu Xuân năm 2023 Đoàn Khoa Khoa học quản lý   Hội trường 2
         
Thứ Sáu, ngày 10/2/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 11/2/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 12/2/2023