LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 05

30/01/2023 00:00     610
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 05 (Từ 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 30/01/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Ba, ngày 31/1/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Tư, ngày 1/2/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
14g00 Họp BCH tỉnh đoàn mở rộng Thường trực đoàn trường Trung tâm Hoạt động thanh niên  
Thứ Năm, ngày 2/2/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
9g00 Hội nghị về các tác cán bộ Theo lịch công tác của Trường    
         
Thứ Sáu, ngày 3/2/2023  
8g30 Bí thư Đoàn trường dự Lễ Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam   Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương  
Thứ Bảy, ngày 4/2/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/2/2023  
         
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 30/01/2023
         
Thứ Ba, ngày 31/1/2023
         
Thứ Tư, ngày 1/2/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 2/2/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 3/2/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 4/2/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 5/2/2023