LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 03

15/01/2023 00:00     688
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 03 (Từ 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 16/01/2023  
         
         
Thứ Ba, ngày 17/1/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Tư, ngày 18/1/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Năm, ngày 19/1/2023  
  Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường
- Đoàn viên chi đoàn Khối Chuyên viên
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh  
         
         
Thứ Sáu, ngày 20/1/2023  
  Toàn thể CBVC nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023      
Thứ Bảy, ngày 21/1/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 22/1/2023  
         
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 16/01/2023
         
Thứ Ba, ngày 17/1/2023
         
Thứ Tư, ngày 18/1/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 19/1/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 13/1/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 14/1/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 15/1/2023