LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 02

06/01/2023 00:00     645
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 
Tuần thứ 02 (Từ 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)  
         
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG  
         
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
Thứ Hai, ngày 09/01/2023  
  Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp cơ sởgiáo dục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2023)      
         
Thứ Ba, ngày 10/1/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Tư, ngày 11/1/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
Thứ Năm, ngày 12/1/2023  
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
         
         
Thứ Sáu, ngày 13/1/2023  
         
Thứ Bảy, ngày 14/1/2023  
         
         
Chủ Nhật, ngày 15/1/2023  
         
         
         
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
         
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 09/01/2023
         
Thứ Ba, ngày 10/1/2023
         
Thứ Tư, ngày 11/1/2023
         
         
Thứ Năm, ngày 12/1/2023
         
         
Thứ Sáu, ngày 13/1/2023
         
         
Thứ Bảy, ngày 14/1/2023
         
         
Chủ Nhật, ngày 15/1/2023