LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 01

03/01/2023 00:00     754
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
                                           
Tuần thứ 01 (Từ 03/01/2023 đến ngày 08/01/2023)                                            
                                                   
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG - BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG                                            
                                                   
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm                                            
Thứ Ba, ngày 3/1/2023                                            
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                                            
                                                   
                                                   
Thứ Tư, ngày 4/1/2023                                            
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                                            
Cả ngày Ngày hội Sinh viên Bình Dương năm 2023 BTV Đoàn trường; BTK Hội Sinh viên trường Trường Đại học Bình Dương                                            
                                                   
Thứ Năm, ngày 5/1/2023                                            
Cả ngày Đ/C Bí thư học lớp Trung cấp Lý luận chính trị Đ/c Trịnh Quốc Thanh - UV. BTV, Bí thư Đoàn Viện Kỹ thuật - Công nghệ Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                                            
16g00 Ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2023 BTV Đoàn trường; BTK Hội sinh viên trường; Các đội hình tình nguyện Hội trường 1                                            
16g30 Tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp BTV Đoàn trường; BTK Hội sinh viên trường; Các cá nhân nhận khen thưởng Hội trường 1                                            
Thứ Sáu, ngày 6/1/2023                                            
10g30 Đ/c Bí thư dự Khai mạc hoạt động khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo   Hội trường 2                                            
14g00 Bí thư dự Họp chi bộ Sinh viên Đ/c Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn trường Phòng họp 1                                            
                                                   
Thứ Bảy, ngày 7/1/2023                                            
8g15 Đ/c Bí thư dự phiên phỏng vấn đánh giá ngoài   Phòng khách 1                                            
                                                   
                                                   
Chủ Nhật, ngày 8/1/2023                                            
                                                   
                                                   
                                                   
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC                                            
                                                   
Thời gian Nội dung Đơn vị Thành phần Địa điểm                                          
Thứ Ba, ngày 3/1/2023                                          
                                                   
Thứ Tư, ngày 4/1/2023                                          
                                                   
                                                   
Thứ Năm, ngày 5/1/2023                                          
                                                   
                                                   
Thứ Sáu, ngày 6/1/2023                                          
                                                   
                                                   
Thứ Bảy, ngày 7/1/2023                                          
                                                   
                                                   
Chủ Nhật, ngày 8/1/2023