KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại hội tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

01/07/2021 10:59     3996
* Lưu ý:
- Thời gian tổ chức triển khai Nghị quyết đối với các đoàn cơ sở, chi đoàn sinh viên: hoàn thành trước 15/7/2021.
- Thời gian thực hiện bài thu hoạch từ ngày 01/7/2021 đến 31/7/2021.
- Sau khi tiến hành học tập Nghị quyết, sinh viên truy cập vào đường link https://bit.ly/3A5yCqC (truy cập bằng email do trường cấp) để tiến hành làm bài thu hoạch.

 
Tin cùng chuyên mục