DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA Iv, NHIỆM KỲ 2017 - 2019

04/05/2017 16:39     2191

STT 
 
Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1
 Lê Văn Hải
 
 Phòng CTSV  Bí thư
2
 Trịnh Ngọc Hoàng
 
 TT GDTC – ANQP  Phó Bí thư
3
 Bùi Quang Huy
 
 Phòng CTSV  Phó Bí thư
4
 Trần Thị Khánh Hòa
 
 Khoa KHQL  Ủy viên Ban thường vụ
5
 Mai Thị Mị
 
 Khoa Hành chính – Luật  Ủy viên Ban thường vụ
6
 Dương Lê Trọng Tín
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban thường vụ
7
 Đỗ Thị Kim Phụng
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban thường vụ
8
 Phạm Thị Vân
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban chấp hành
9
 Thái Quốc Huy
 
 Khoa Hành chính – Luật  Ủy viên Ban chấp hành
10
 Phạm Thị Ngọc Anh
 
 Khoa Hành chính – Luật  Ủy viên Ban chấp hành
11
 Trịnh Diệp Phương Danh
 
 Khoa KT-ĐT  Ủy viên Ban chấp hành
12
 Trần Ngọc Hùng
 
 Khoa Kinh tế  Ủy viên Ban chấp hành
13
 Nguyễn Ngọc Hưng
 
 CLB FLC  Ủy viên Ban chấp hành
14
 Văn Hoàng Phương
 
 Khoa TNMT  Ủy viên Ban chấp hành
15
 Phạm Nguyễn Thanh Tú
 
 Khoa Ngữ văn  Ủy viên Ban chấp hành
16
 Nguyễn Phương Hồng Phúc
 
 Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban chấp hành
17
 Ngô Thị Kiều Oanh
 
 Khoa Ngữ văn  Ủy viên Ban chấp hành
18
 Trần Đức Tịnh
 
 TT Thư Viện  Ủy viên Ban chấp hành
19
 Nguyễn Thanh Trúc
 
 Phòng KHTC  Ủy viên Ban chấp hành
20
 Đỗ Mạnh Tuấn
 
 Khoa CTXH  Ủy viên Ban chấp hành
21
 Phạm Văn Tùng
 
 Khoa KHQL  Ủy viên Ban chấp hành
22
 Phạm Kim Cương
 
 Khoa Sử  Ủy viên Ban chấp hành
23
 Nguyễn Nam Khoa
 
 Khoa Kinh tế  Ủy viên Ban chấp hành
24
 Nguyễn Thị Lợi
 
 Khoa KHTN  Ủy viên Ban chấp hành
25
 Phan Minh Hiếu
 
 Khoa NNTQ  Ủy viên Ban chấp hành
26
 Khấu Hoàng Kim Thư
 
 Phòng QHQT  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
27
 Trần Ngọc Thu Tuyền
 
 Khoa NNTQ  Ủy viên Ủy ban kiểm tra

28
 
 Bùi Minh Hiếu  Khoa Kiến trúc – Xây dựng  Ủy viên Ủy ban kiểm tra

29
 
 Nguyễn Tố Quyên  Khoa CNTT – ĐĐT  Ủy viên Ủy ban kiểm tra

STT
 
Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1
 Bùi Quang Huy
 
 Phòng CTSV Chủ tịch
2
 Lương Văn Hải
 
 Khoa Xây dựng Phó Chủ tịch
3
 Đào Thị Kim Ngân
 
 Khoa Sư phạm Phó Chủ tịch
4
 Thái Quốc Huy
 
 Khoa Luật Phó Chủ tịch
5
 Nguyễn Phương Hồng Phúc
 
 Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban Thư ký
6
 Phạm Thị Vân
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban Thư ký
7
 Nguyễn Tố Quyên
 
 Khoa CNTT  Ủy viên Ban Thư ký
8
 Lê Minh Chiến
 
 Khoa Sử  Ủy viên Ban chấp hành
9
 Nguyễn Hoàng Linh
 
 Khoa KHTN  Ủy viên Ban chấp hành
10
 Golhow Minh Khuy
 
 Khoa CTXH  Ủy viên Ban chấp hành
11
 Châu Thị Nguyên
 
 Khoa KT-ĐT  Ủy viên Ban chấp hành
12
 Nguyễn Yến Nhi
 
 Khoa Kinh tế  Ủy viên Ban chấp hành
13
 Nguyễn Viết Xuân Sang 
 
 CLB FLC  Ủy viên Ban chấp hành
14
 Nguyễn Anh Tuấn
 
 Khoa TNMT  Ủy viên Ban chấp hành
15
 Nguyễn Ngọc Từ
 
 Khoa Ngữ văn  Ủy viên Ban chấp hành
16
 Nguyễn Thị Thu Thảo
 
 Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban chấp hành
17
 Nguyễn Huy Thọ
 
 Đội xung kích  Ủy viên Ban chấp hành
18
 Nguyễn Thái Thuận
 
 Đội văn nghệ  Ủy viên Ban chấp hành
19
 Nguyễn Hoài Thương
 
 Khoa NNTQ  Ủy viên Ban chấp hành
20
 Hoàng Thị Hoài Trang
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban chấp hành
21
 Lê Thị Minh Trang
 
 Khoa Luật  Ủy viên Ban chấp hành
22
 Nông Hồng Vỹ
 
 Khoa Đ-ĐT  Ủy viên Ban chấp hành
23
 Nguyễn Thị Yến
 
 CLB TNTN  Ủy viên Ban chấp hành
24
 Nguyễn Thành Lâm
 
 Khoa KHTN  Phó ban Kiểm tra
25
 Bùi Minh Hiếu
 
 Khoa Xây dựng  Ủy viên Ban kiểm tra
26
 Đỗ Thị Kim Phụng
 
 Khoa Sư phạm  Ủy viên Ban kiểm tra
27
 Trần Thị Anh Thư
 
Khoa Ngoại ngữ  Ủy viên Ban kiểm tra