KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

19/05/2023 09:00     538
Vào ngày kỉ niệm sinh nhật bác, tưởng nhớ công ơn vĩ đại của bác Hồ, tổng kết lại những thành tựu cách mạng, đồng thời tiếp tục truyền bá tinh thần cách mạng, đoàn kết, yêu nước và phát triển đất nước.

Hôm nay, ngày 19/5/2023 là kỉ niệm 133 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng lớn của dân tộc Việt Nam và là người đã dẫn dắt cách mạng thành công, giúp tổ quốc giành được độc lập, thống nhất và phát triển.
Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại làng Sen của xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Từ nhỏ, bác Hồ đã có tinh thần yêu nước và sự nghiệp cách mạng trong cuộc đấu tranh chống phong kiến, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.
Với tài năng lãnh đạo và tình yêu dành cho dân tộc, bác Hồ đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng thành công, giúp dân tộc Việt Nam giành được độc lập, thống nhất và phát triển, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trên con đường cách mạng, bác Hồ đã để lại cho nhân loại nhiều tài sản tinh thần và sách vở hữu ích. Từng câu nói, từng bài viết của bác Hồ luôn khơi gợi tinh thần yêu nước, yêu nhân dân và sự hy sinh vì cách mạng.