LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 26

22/06/2020 09:46     77
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 26 (Từ 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Ba, ngày 23/6/2020
14g00 Đ/c Bùi Quang Huy và Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang dự Hội thảo nhân rộng ToT5 thuộc dự án V2Work và các hoạt động của Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp   Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 25/6/2020
8g00 Thường trực Đoàn trường và Hội sinh viên trường đi tiền trạm địa điểm tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh 2020 từ ngày 25   Tỉnh An Giang
Thứ Bảy, ngày 27/6/2020
17g00 Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2020   Phòng họp 4

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ ĐOÀN - HỘI
Thời gian Đơn vị Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 22/6/2020
17g30 Câu lạc bộ Kỹ năng Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ
- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
- Thành viên Câu lạc bộ
I4.113
Lịch này thay cho thư mời họp./.
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT