LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 23

01/06/2020 08:03     99
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 23 (Từ 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 01/6/2020
16g30 Thường trực Đoàn trường, Hội sinh viên trường họp giao ban tháng 6   Văn phòng Đoàn
Thứ Sáu, ngày 05/6/2020
7g30
(Dời lại)
Thường trực Đoàn trường tham dự Lễ xuất quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2020   UBND xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo
8g00 Đ/c Trần Bảo Quốc dự Chương trình Tổng kết tháng Thanh niên và công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Tỉnh Đoàn tổ chức Cùng dự:
- Đại diện Đoàn khoa Kiến trúc
Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương
18g00 Đ/c Trần Thị Anh Thư - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường dự Hội nghị Kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Kỹ năng năm học 2019 - 2020 Cùng dự:
- Đại diện Ban kiểm tra Hội sinh viên trường
I4.112
Thứ Bảy, ngày 05/6/2020
15g00 Đ/c Bùi Quang Huy dự họp chi bộ sinh viên   I1.205
16g30 Tập huấn tình nguyện viên Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020   D1.102

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ ĐOÀN - HỘI
Thời gian Đơn vị Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 01/6/2020
17g30 Câu lạc bộ Kỹ năng Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ
- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
- Thành viên Câu lạc bộ
I4.113
Thứ ba, ngày 02/6/2020
16g30 Đội Xung kích Sinh hoạt đội - chuyên đề dân vũ
- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
- Thành viên Câu lạc bộ
Sân trước Hội trường 1
Thứ năm, ngày 04/6/2020
16g30 Đội Xung kích Sinh hoạt đội - chuyên đề dân vũ
- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
- Thành viên Câu lạc bộ
Sân trước Hội trường 1
17g00 Câu lạc bộ Sinh viên Khởi nghiệp Họp BCN chuẩn bị Hội nghị kiện toàn và triển khai một số hoạt động - Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Không gian Sáng tạo và Hỗ trợ Khởi nghiệp
Lịch này thay cho thư mời họp./.
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT