LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 08

22/02/2021 08:00     95
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 08 (Từ 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
 ----------------------
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai, ngày 22/02/2021
  Đ/c Nguyễn Viết Xuân Sang - PBT Đoàn trường tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị từ ngày 22 - 26/02/2021   Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
8g30 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự Hội nghị sơ kết Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021   Hội trường 2
17g00 Họp giao ban thường trực Đoàn - Hội định kỳ  - Thường trực Đoàn trường;
- Thường trực Hội sinh viên trường;
Văn phòng Đoàn trường
Thứ tư, ngày 24/02/2021
8g00 Đ/c Trần Bảo Quốc - PBT Đoàn trường dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên, Tuyên truyền viên Quý 1/2021 do Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Cùng dự:
- Các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt (có danh sách triệu tập riêng)
Hội trường
UBND Thành phố Thủ Dầu Một
Thứ Bảy, ngày 27/02/2021
8g00 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Đoàn trường dự họp Chi bộ Sinh viên và Lễ kết nạp Đảng viên mới Cùng dự:
- Đồng chí Trần Bảo Quốc - Phó Bí thư Đoàn trường;
- Đồng chí Trương Diễm Linh - Chủ tịch Hội sinh viên trường
Phòng họp 1
Lịch này thay cho thư mời họp./.
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT