LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 07

11/02/2019 08:02     99
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 07 (Từ 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 11/02/2019
6h45 Chào cờ đầu tuần - TT Đoàn trường, HSV trường;
- Các đồng chí Bí thư Đoàn khoa, Liên chi Hội trưởng;
- Toàn thể ĐVTN có giờ học buổi sáng.
Sân cờ
9h00 Đ/c Lê Văn Hải dự Họp mặt đầu năm   Phòng họp 4
Thứ ba, ngày 12/02/2019
15h00 Họp giao ban Đoàn thanh niên - Hội sinh viên tháng 02/2019 - Ban chấp hành, Ban kiểm tra Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường;
- Các đồng chí Bí thư Đoàn khoa, Liên chi Hội trưởng;
Phòng họp 3
 (Lịch này thay cho Thư mời họp).
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT