LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 06

02/02/2020 09:56     5121
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 Tuần thứ 06 (Từ 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 03/02/2020
  ĐVTN nghỉ học từ ngày 03/02 đến ngày 09/02/2020    
15g00 Hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 02/2020 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường
- Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn Trường
Phòng họp 2
16g00 Hội nghị giao ban Công tác Hội và phong trào sinh viên tháng 02/2020 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên trường, Ủy viên Ban kiểm tra Hội sinh viên trường
- Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Hội sinh viên Trường
Phòng họp 2
 Lịch này thay cho thư mời họp./.

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT