Danh sách sinh viên đã thực hiện Khai báo Y tế cá nhân (Đợt 1 và đợt 2)

24/04/2020 10:04     5959
Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường công bố danh sách sinh viên đã thực hiện Khai báo Y tế cá nhân nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19


1. Thời gian: Thời gian tiếp nhận phản hồi về các danh sách: đến hết ngày 29/4/2020.

2. Hình thức phản hồi: chỉ tiếp nhận phản hồi qua email.
- Sinh viên gửi email về mail hoisinhvien@tdmu.edu.vn với cú pháp:
+ Tiêu đề email: Họ và tên – MSSV – Lớp
+ Nội dung email: phải nêu được tên hoạt động, thời gian, đơn vị tổ chức (các hoạt động nằm trong danh mục đã công bố), đính kèm minh chứng trong email.
+ Sinh viên lưu ý kiểm tra kỹ thông tin các nhân trong danh sách (MSSV, Họ và tên), nếu có sai sót vui lòng gửi mail phản hồi.

+ Chỉ tiếp nhận phản hồi đối với sinh viên đã khai báo y tế và thực hiện cập nhật minh chứng trong thời gian đợt 1, và đợt 2.

- Lưu ý: 
+ Danh sách các bạn cập nhật minh chứng không hợp lệ xem tại:
https://bit.ly/2KrEtht, các thắc mắc liên quan vui lòng gửi mail về hoisinhvien@tdmu.edu.vn
+ Danh sách được tổng hợp từ thông tin sinh viên cung cấp thông qua form trong đợt 1 và đợt 2 (chưa cập nhật danh sách đợt 3), các bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin cá nhân.


STT Nội dung hoạt động Đơn vị tổ chức/ triển khai Thời gian tổ chức Danh sách
1 Danh sách sinh viên đã thực hiện khai báo Y tế Hội sinh viên Trường ĐHTDM 27/3/2020 - 31/3/2020 https://bit.ly/3eLVDUW
 
Tin cùng chuyên mục